Menu

Vårt företag och kvalité

Vår personal är företagets största och bästa resurs. Den är samtidigt vår främsta möjlighet att bidra till en hög kvalité som genomsyrar hela vår verksamhet. Genom klara mål, aktiva produktval och kontinuerlig kompetensutveckling inom företaget bidrar Möllers städ till en hög kvalité i våra kunders verksamheter samt inom vårt företag.

Genom detta ska vi:

• Följa gällande lagar och förordningar
• Kontinuerligt utveckla vår personals kompetenser
• Välja produkter och system som håller hög kvalité
• Vara lyhörda och flexibla inför kundens önskemål och förslag
• Dokumenterade kvalitetskontroller av driftledare tillsammans med kontaktperson utföres minst 1 gång/kvartal eller efter avtal
• Dagligstädpersonal utföra dokumenterad egenkontroll 1 gång/månad vilka lämnas till driftledare, vilket är en stående punkt vid arbetsplatsträffar
• All dokumenterad egenkontroll upprättas i 3 exemplar där driftledare tar 1, städpersonal tar 1 och kunden tar 1 om så önskas
• Minst 2 arbetsplatsträffar/år
• All personal SKA kunna göra sig förstådda i tal och skrift
• I de fall INSTA800 tillämpas så använder vi oss av programapplikationen: Rengöringssystemet 4.2.12.0

Hög kvalité och långsiktig, kostnadseffektiv städning