Menu

Affärsidé

• Möllers Städ ska verka för att tillhandahålla en långsiktig miljö och kostnadseffektiv städning åt sina kunder

• Möllers Städ ska även tillhandahålla ett brett utbud av tjänster såsom dagligstäd, fönsterputs, golvvård, flyttstädning, trappstädning

• Personal inom Möllers Städ ska alla ha en hög kompetens inom sitt område

• Möllers Städ ska verka i Södra Sverige

• Möllers Städ ska vara flexibla och lyhörda inför kunders önskemål och förslag

Värderingar

• AB Möllers Städ ska verka för engagerade medarbetare som arbetar under stor frihet med ansvar

• AB Möllers Städ ska verka för att medarbetare ska känna sig trygga och säkra samt känna sig positiv till sin arbetsplats

Vision

• AB Möllers Städ behöver inte vara störst inom sina område men kundens upplevelse ska vara att vi är bäst på det vi gör